Welcome to our site

SERTIFIKAATIT


About this site

Toiminnan kuvaus Verksamhetsbeskrivning

"Kohtelemme ja hoidamme asiakastamme, kuten toivoisimme meitä kohdeltavan ja hoidettavan vastaavassa tilanteessa."


Toiminnan vastuuhenkilö: Gunnel Karme Terveydenhuollon Oikeusturvakeskuksen (TEO) laillistama ammattihenkilö

Ammatillinen koulutus: Mielisairaanhoitaja, Erikoissairaanhoitaja, Kätilö ja Terveydenhoitaja

Erikoisosaaminen: Koulutettu työpaikka ohjaaja opiskelijan työssä oppimisen ohjaamiseen.


"Vi behandlar och vårdar våra klienter så, som vi önskar att vi skulle bli behandlade och vårdade i samma situation."


Verksamhetens ansvariga person: Gunnel Karme av Rättsskyddscentralen för Hälsovården (TEO) legaliserad yrkesperson

Yrkesutbildning: Sinnesjuksköterska. Spec. Sjuksköterska, Barnmorska och Hälsovårdare.

Specialkunnande: Skolad arbetsplats handledare för studerande i praktik.


Terveydenhoito - Hälsovård

Hoitoa Kotona on erikoistunut kokonaisvaltaiseen kotisairaanhoitoon. Teemme työmme sydämellä ja ammattitaidolla, sekä asiakkaan toivomuksia kuunnellen. Asiakkaat saavat apua terveydentilansa tarkkailuun, neuvontaa itsehoitoon, sekä ennaltaehkäisevää ja aktivoivaa hoitoa. Toteutamme lääkehoitoa, ja tarvittaessa ohjaamme lääkärin hoitoon. Annamme myös omaisille opastusta ja apua erilaisten hakemusten täyttämiseen. Palveluumme kuuluu myös leikkauspotilaiden avustaminen ennen ja jälkeen leikkauksen, sekä raskausajan ja sen jälkeistä neuvontaa ja avustusta äideille. 


Hoitoa Kotona on perustettu 1995, ja se on toiminut  pääkaupunkiseudulla siitä asti. Ennen sitä yritys toimi nimellä T:mi Neuvolatäti, tarjoten puhelinneuvontaa joka kattoi koko Suomenmaan. Nimi muutettiin T:mi Hoitoa Kotona, kun yritys toimi kotisairaanhoito yrityksenä kahdeksan vuotta lääkärikeskus Dextran tiloissa. Nykyään Hoitoa Kotona toimii yhteistyössä Lääkärikeskus EMC:n kanssa. Suomen Sairaanhoitajaliiton Yrittäjätunnuksen T:mi Hoitoa Kotona on saanut 6.4.2001.


Hoitoa Kotona on laaja yhteistyöverkosto, jonka kautta voi saada parasta asiantuntija-apua kaikkiin hoitoalan tarpeisiin.


Tarkempaa tietoa palveluista "Suomi" osiossa.


Hoitoa Kotona har specialiserat sig på helhets sjukvård. Vi arbetar med hjärtat och yrkesmässigt, samt lyssnar på klientens önskemål. Klienten får hjälp med kontroll av sin hälsa, råd till självvård, samt förebyggande och aktiverande vård. Vi utför medicineringen och vid behov dirigerar vi till läkarvård. Vi ger också de anhöriga råd vid ifyllande av olika ansökningar. Till vår service hör även  för- och eftervård vid operation, och vi ger dessutom råd och hjälp åt blivande mammor både före och efter förlossningen.


Hoitoa Kotona grundades år 1995, och har fungerat i huvudstadsregionen sedan dess. Före det hette företaget T:mi Neuvolatäti, och erbjöd telefonrådgivning över hela Finland. Namnet byttes till T:mi Hoitoa Kotona då  företaget började i huvudsak utföra hemsjukvård, och fungerade i Läkarstation Dextras utrymmen i 8 år. Numera samarbetar Hoitoa Kotona med EMC-läkarstationen. Finlands Sjuksköterskeförbunds Företagarkännetecken (Suomen Sairaanhoitajaliiton Yrittäjätunnus) fick T:mi Hoitoa Kotona 6.4.2001.


T:mi Hoitoa Kotona har ett omfattande nätverk, vilket möjliggör att vi via det kan erbjuda den bästa experthjälpen till alla behov inom vården.


Mera detaljerad information om tjänsterna hittas under ”Svenska”.


Koulutus ja konsultointi

Föreläsning och konsultering

Tarjoamme myös luennointia ja konsultointia hoitoalan ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan hoitoon. Hoitoa Kotona osallistuu vuosittain erilaisiin koulutuksiin ja on vahvasti mukana kehityksessä joka parantaa ikäihmisten oloja kotihoidossa. Gunnel Karme on luennoinut kouluissa, sekä eri nuorisoteemoissa ja seminaareissa, mm. Sairaanhoitajien päivillä yrittäjille. Häntä voi kysellä luennoimaan eri tilaisuuksiin.

T:mi Hoitoa Kotona on toiminut hankkeen ”Kotihoidon ja vanhusten palveluiden tuotteistuksen mallinnus” hoitoalan asiantuntijana. Kotihoidon ja vanhusten palveluiden tuotteistuksen mallinnus EETU-ryhmähanke toteutettiin osana Tekes-rahoitteisista TKK:n yhteensä kolmivuotista Kimppa-hankekokonaisuutta. T:mi Hoitoa Kotona vastasi ja tuotti hankkeen ennaltaehkäisevän hoidon osion, siihen liittyvät työkalut ja toimi hankkeen johtoryhmän jäsenenä.


Vi erbjuder också föreläsnings och konsulterings tjänster inom vårdbranchen om förebyggande och aktiverande vård. T:mi Hoitoa Kotona deltar årligen i olika utbildningar och är kraftigt med i utvecklingen som förbättrar åldringars tillstånd inom hemvård. Gunnel Karme har föreläst i skolor och läroverk, samt vid olika  ungdomsteman och seminarier, bland annat vid Sjuksköterskedagarna för företagare. Man kan be henne att komma och föreläsa vid olika tillställningar.


T:mi Hoitoa Kotona har medverkat i projektet ” Kotihoidon ja vanhusten palveluiden tuotteistuksen mallinnus” som vårdsektorns specialist. Kotihoidon ja vanhusten palveluiden tuotteistuksen mallinnus EETU-ryhmähanke förverkligades som en del av TEKES-finansierade TKK:s sammanlagt treåriga Kimppa-helhetsprojekt. T:mi Hoitoa Kotona ansvarade för andelen om projektets förebyggande och aktiverande vård, och producerade där tillhörande arbetsredskap och var medlem i ledningsgruppen.

T:MI Hoitoa Kotona

PL 48, 00301 Helsinki

info@hoitoakotona.fi

Tel. 0408404888